Här nedan hittar ni utställningsresultat för Obelixa, Abby & Moddy. Förklaring och regler för utställning hittar ni längst ner på sidan.

Bodens Brukshundklubb och Hundungdoms Officiella hundutställning 2008-08-09

CaWarottis Obelixa
2:a pris, Typ helhetsintryck - Mycket god
Detaljerad beskrivning:
Fem huvud, utm ögonfärg, kunde ha ngt mera stop och vara ngt mer utfylld under ögonen. Ngt lätta rör. Bra kroppsprop men kunde vara ngt kraftigare benstomme. Väl samlade tår. Rör sig bra, man skulle ha mera sting i rörelserna. Ljusa tanfärger. Välvisad (av JD)

Ytterstfors Abby
1:a pris, Kk 3, HP. Helhetsintryck: Mycket god.
Detaljerad beskrivning:
Fem huvud. Utm ögonfärg. Kunde vara något mer utfylld i nospartiet. Som helhet välkroppad men ngt lågställd. Bra benstomme, mjuka mellanhänder. Välmuskl. lår. Kunde ha lite mera vinkel. Rör sig bra från sidan.

Ytterstfors Amber (Moddy)
1:a pris, Kk1, Ck1, Bhkl/Btkl 4, Helhetsintryck: Utmärkt
Detaljerad beskrivning:
Välskuret huvud med harmoniskt uttryck. Välburna öron kunde vara ngt mer utfylld under ögonen. Välutvecklad front och välkroppad helhet. Välvinklad. Bra benstomme och vinklar. Rör sig bra men behöver bli fastare i ryggen. En svans som ligger på gränsen.

 

Piteå Brukshundsklubbs officiella utställning 2008-06-08

Ytterstfors Abby
1:a pris Valpklass, HP, BIR-valp & BIS 2.a, Helhetsintryck: Very good
Detailed description:
Good prop in the head. Very good ears. Elegant neck. Very good topline and croup. Movement could be better in front, a bit open.
 

Ytterstfors Amber (Moddy)
2:a pris Valpklass, HP. Helhetsintryck: Good
Detailed description:
Good prop in the head but the scull should not be so up-nosed. Would like better ears. Good topline and croup. Good movement.


Skellefteå Brukshundklubbs officiella utställning 30/1 2005


CaWarottis Obelixa
1:a pris Öppen Klass, CK & BIR 4.
Detaljerad beskrivning:
Feminin, välgående, vacker huvudprofil, utmärkt hals, mycket vacker konstruktion i fronten, en aning dipp i ryggen, korset lite högt och brant, kunde vara rödare i tanfärgen, mycket vackrare i rörelse än i stående.

****

Utställningsregler:

För den oinvigde kan hundutställning och allt omkring detta te sig som ett enda virrvarr av konstiga regler och svårförståeliga termer. Förhoppningsvis ska denna information lätta på förlåten lite och hjälpa dig som är relativt ny i "utställningssvängen" en bit på vägen.

Till att börja med ska vi försöka klargöra vilka olika typer av hundutställnngar det finns. I annonserna kan man läsa "Officiell utställning", "Inofficiell utställning", "Nationell utställning" och "Internationell utställning". Skillnaden mellan officiell och inofficiell utställning är att resultaten från den officiella utställningen registreras centralt hos SKK och sålunda finns tillgängliga för allmänheten medan resultaten från den Inofficiella inte regstreras någonstans. Det är enbart på officiella utställningar du kan erövra certifikat (cert) eller CK (Championkvalitet)

Skillnaden mellan Internationell och Nationell utställning ligger i att du på den nationella utställningen kan erhålla Cert som så småningom kan rendera i ett nationellt championat och på den Internationella utställningen, förutom detta certifikat, även kan erhålla ett Internationellt Cert (CACIB) som så småningom kan ge din hund ett Internationellt championat. Detta CACIB kan man dock inte tävla om innan hunden fyllt 15 månader och inte heller om hunden tävlat i veteranklass.

Regler för bedömning och prisbeteckning
Hanhundar och tikar bedöms var för sig. Mer detaljerad information om de olika klasserna finns i de flesta fall i utställningskatalogen. Kompletta regler finns i SKK´s tävlings- och utställningsbestämmelser.

Kvalitetsbedömning
Kvalietsbedömningen innebär att hund bedöms och tilldelas pris efter sin exteriör och mentalitet i jämförelse med rasstandardens krav, utan hänsyn till övriga i klassen deltagande hundar. Nr kvalitetsbedömning tillämpas kan ett flertal hundar tilldelas samma kvalitetspriser.

1:a pris
Typisk och i huvudsak korrekt byggd hund med påtagliga förtjänster och vars exteriöra fel inte är mer framträdande än att den kan sägas vara ett mycket gott avelsresultat.

2:a pris
En i typ och byggnad god hund, vars exteriöra fel inte är mer framträdande än att den kan sägas vara ett gott avelsresultat.

3:e pris
En i typ godtagbar hund, vars exteriöra fel inte är av mer allvarlig art än att den kan sägas vara ett godtagbart avelsresultat.

0 pris
Skall tilldelas hund som: a, är exteriört otypisk eller har fel som anses som diskvalificerande i rasens standard. b, har sådana anatomiska defekter att de väsentligt påverkar hundens hälsa och sundhet, med särskilt beaktande av rasens ursprung/funktion/användningsområde. c, r kryptochid. d, i ringen visar aggressivitet eller under bedömningen avvisar kontakt genom tydligt flyktbeteende. Andra avvikelser i mentaliteten ska bedömas enligt rasstandardens krav. Orsak till 0 pris skall alltid anges i domarkritik och resultatlista.

KEP
Hund som visas i sånt skicka att domaren inte kan bilda sig en uppfattning om dess kvalitet, kan i undatagsfall tilldelas omdömet kan ej prisbelönas (KEP) Exempel på detta är om hunden har uppenbara brister i uppvisnings- och ingkultur (såsom ovana vid koppel eller valpigt temperament) eller visas i dålig kondition (är överdrivet mager eller fet) Detsamma kan gälla en så nyligen trimmad hund att domaren inte kan avgöra en säker bedömning på hundens hårlag. Vidare kan en hund pga skada visa upp sig så illa att dess rörelser är svårbedömda.

Konkurrensbedömning
Konkurrensbedömning innebär att i klassen deltagande hundar inbördes placeras i ordningen 1:a, 2:a, 3:a, 4:a samt reserv.

Hp
Särskilt lovande valp, junior eller unghund samt särskilt väl bevarad veteranhund kan tilldelas hederspris (Hp) I avels- och uppfödarklass ges Hp till grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet.

Ck
Hund som är av utmärkt typ kan tilldelas certifikatkvalitet (Ck)

Certifikat
Certifikat kan tilldelas bäst placerad hanhund resp. tik som är berättigad att tävla om certifikat. OBS! Flera raser har särbestämmelser för certifikat.

CACIB
Vid internationella utställningar tävlar hanhund och tik var för sig om internationellt utställningscert, CACIB och reserv CACIB. CACIB kan tilldelas vinnande hund i Bästa hanhundsklass respektive Bästa tikklass och reserv-CACIB kan tilldelas närmast placerad behörig hund i klassen. Förhindrade att tävla om CACIB är * hund som inte dagen innan utställningen uppnått 15 månaders ålder * hund som tävlar i veteranklass. Det åligger utställaren att meddela ringsekreteraren om berörd hund ej är berättigad att tävla om CACIB. OBS! Flera raser har särbestämmelser om CACIB.